PhDr.Hana Jenčová
privátní psycholog a psychoterapeut

Relaxace a hypnóza

V současné uspěchané době je důležitý čas pro zastavení se sami u sebe, uvědomění si vlastních pocitů, zklidnění a uvolnění.

Nabízím nácvik různých relaxačních technik, ukázky, vysvětlení nebo jednotlivá relaxační sezení, kdy si můžete zcela vychutnat okamžiky klidu a pohody s pozitivně laděnými sugescemi, individuálně zvolenými právě pro Vás.

Je možné pracovat i s hypnotickými relaxacemi a terapeuticky dále rozvíjet informace uvolněné z podvědomí v hypnotické pohotovosti. Hypnóza je stav hlubší relaxace, kdy můžete postupovat cestou svého vnitřního světa, cestou podvědomí, kudy Vás provází hypnotizér. Není třeba mít obavy, že byste ztráceli kontrolu sami nad sebou, nad svým jednáním. Jednání, které je v rozporu s Vašimi názory v bdělém stavu, zůstává stále v rozporu i ve stavu změněného vědomí a hypnóza Vás tedy nijak neohrožuje.