PhDr.Hana Jenčová
privátní psycholog a psychoterapeut

Individuální psychoterapie

je možnost ujasnění si důvodů vlastních obtíží, nespokojeností či osobních problémů. Není to poradna s návody řešení. Každý žijeme svůj vlastní život a každý neseme zodpovědnost za vlastní rozhodnutí. Někdy nám ale zavedené vzorce chování brání v tom, abychom došli ke kýženému cíli. Sami se ani nemůžeme na svou situaci podívat zvenčí, objektivně. Jsme ovlivněni genetickou výbavou, zacházením ze strany rodičů v dětství, jejich vzory, vlastními předchozími zkušenosti, vzorci chování, které se nám v minulé době při řešení zafixovaly a již třeba dávno nemají svůj význam. Jsou pro nás ale známé a my po nich stále chodíme jako po vyšlapané cestičce a odbočky na jinou, novou cestu, jsou pro nás obtížné. Někdy se je také jen obáváme vyzkoušet.

Nabízím tedy zázemí, bezpečí, prostor, ve kterém si můžeme společně ukázat všechny možné cesty řešení a jejich eventuální možné důsledky. Můžeme společně Vaši situaci strukturovat, společně jí porozumět, mohu Vám nabídnout vnější nezaujatý pohled a pomoci Vám samotným se rozhodnout, kudy chcete ve svém životě jít dál. 

Párová terapie 

nabízí prostor zpřehlednění a porozumění Vašemu vztahu, jeho eventuálním konfliktům a nedorozuměním. Poskytuje možnost vedené komunikace, možnost slyšet názor svého partnera, stanovení Vašich pravidel, časování rozhodnutí.

Do párové terapie patří i mediace - zprostředkovaná dohoda v akutním emočním konfliktu, vedoucí ke společnému řešení. Není to jen budování a posilování vzájemného vztahu, ale třeba i důstojné ukončení vztahu se sdělením pro obě strany pokud možno vyhovujících pravidel, způsobu a důsledků. 

Rodinná terapie 

zahrnuje práci na podobném principu s rodinným systémem, tedy s více členy rodiny než jen s dvojicí.